DESCARCARE DECLARATIE 394 PDFDESCARCARE DECLARATIE 394 PDF

Descarcare Declaratii //soft A. Click on soft This report replaces old one / CEECV/ROFI_VIES_ which is no longer supported as of year Only fields. DSC SONY DSC These online tutorials are intended for persons who want to learn how to use CIEL applications. All you have to do is choose the CIEL product you are interested.

Author: Nekora Kigatilar
Country: Slovenia
Language: English (Spanish)
Genre: Technology
Published (Last): 13 December 2013
Pages: 221
PDF File Size: 17.21 Mb
ePub File Size: 3.4 Mb
ISBN: 298-1-92714-733-3
Downloads: 21842
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Kazuru

Care din urmatoarele obligatii ale armatorului pot fi considerate ca fiind subintelese intr-un contract de navlosire: Cand trebuie sa se semneze la nava ordinul de incarcare?

Comandantul va fi in legatura numai cu disponent owner-ul 0 Va fi in contact si cu proprietarul navei ori de cate ori acesta solicita acest lucru 1 Comandantul va refuza informarea proprietarului acest lucru constituind o prerogativa a disponent owner-ului 0 Un conosament folosit pentru transportul terestru al marfurilor. Care este explicatia urmatoarei expresii prescurtata uzual in contractele de navlosire “SHEX”?

If charterparty is including the expression “weather in berth or not”, master is entitled to tender NOR once the vessel is within commercial, administrative or fiscal area of Constanta port 1 once the vessel is berthed at berth 35 0 once the vessel has pilot on board and is on her way to berth 35 0 once the the vessel arrives at usual waiting place or where port authorities instruct her to wait 1 Staliile pentru incarcare si descarcare vor incepe la orele Da 1 Nu 0 Da, cu acordul incarcatorului 0 Care dintre urmatoarele poate fi considerata o forma de stabilire a navlului?

Dozeaza obligatiile vinzatorului, care suporta toate cheltuielile pina ce marfa se va incarca la bordul navei.

10-lucruri-care-o-sa-te-lase-cu-gura-cascata

A vessel employed into a time charter contract is considered off-hire if vessel proceed to shelter due to bad weather 0 ship’s cranes are out of order and they are required for loading 1 on sailing vessel has no chief mate and she is not allowed to sail 1 repairs at main engine are carried out during loading operation 0 Masa activa cuprinde toate valorile pierderilor sau daunelor verificate si pentru care cei interesati cu dreptul sa ceara despagubire.

Platile efectuate prin credit documentar sunt mai accesibile participantilor la contractul de vanzare internationala 0 Creditul documentar prin acreditiv este in avantajul vanzatorului 0 Creditul documentar fata de incaso-ul documentar nu are nevoie de garantii de depozitare pana la efectuarea platilor fapt ce genereaza riscuri in plus 1 Armatorul va rezilia imediat fara proceduri prealabile contractul si va retrage nava din “time-charter” 0 Dupa preavizarile necesare, armatorul va duce pe cheltuiala lui marfa la destinatie, va intocmi un “statement” cu documente justificative pentru toate cheltuielile facute in locul navlositorului si va recurge la arbitraj 1 Armatorul va tine raspunzator navlositorul si va duce marfurile la destinatie pe cheltuiala lui 0 Conform clauzei de cancello inserata intr-un contract de navlosire, optiunea navlositorului de rezilliere a contractului sau de acceptare a intarzierii rezonabile a navei trebuie sa parvina navei in timp de cel mult: Regulile nu se aplica in situatiile cind partile nu au convenit in mod expres in contract asupra aplicarii lor.

  KNIFFEL SPIELREGELN PDF

Ce fel de marcaj se foloseste in cazul materialelor explozive? Bancile accepta la plata conosamentele care mentioneaza ca “navlul a fost platit anticipat”?

lucruri-care-o-sa-te-lase-cu-gura-cascata – PDF Free Download

Cand pierderea, avarierea sau intarzierea livrarii a rezultat dintr-o actiune de omisiune comisa cu intentie; 1 Cand pierderea, avarierea sau interzierea in livrare a rezultat din culpa comandantului; 0 Cand pierderea, avarierea sau intarzierea in livrare a rezultat din forta majora ; 0 A ship has on board declarxtie cargoes covered by two different charterparties and one of them is overstowing the other. Obliga pe armatorul navei pe care se incarca marfurile sa suporte cheltuielile de incarcare, descarcare si asigurare a marfii.

Ce este o clauza tipizata? In this context “in writing” shall mean certain visibly expressed 3994 of reproducing words and should be limited to standard forms, letters, telex, fax, cable and e-mail if same are acceptable by legislation of flag state 0 any visibly expressed form of reproducing words; the medium of transmission shall include electronic communications such as radio descarcsre, telecommunications and VHF 0 any visibly expressed form of reproducing words; the medium of transmission shall include electronic communications such as radio communications and telecommunications.

Companiile de linie formeaza de obicei conferinte. Ce se intelege cambie documentara? Care sunt tipurile de contracte utilizate in practica comerciala pentru transportul cerealelor? Ce clauza inscrisa in conosament afecteaza conosamentul ca document de plata?

Ce se intelege prin clauza “ballast bonus” dewcarcare intr-un contract “time-charter”? Tona metrica, navlu global 0 Unitate de greutate, unitate de volum, colet, navlu global, unitate de timp 1 Unitate de greutate, unitate de volum 0 Nava sa fie dotata si echipata cu tot ce prevede legislatia nationala si internationala 0 Nava sa aiba la bord in stare de valabilitate toate actele de registru si conventii in plus sa aiba echipaj complet si competent conform STCW, combustibil adecvat si suficient, harti si documente nautice la zi, hrana si apa pentru echipaj 1 Nava sa fie etansa si solida cu echipaj complet declartie competent, cu combustibil adecvat si suficient, harti si documente nautice la zi 0 Forma de stabilire a navlului prin care navlositorul plateste aceeasi suma de bani indiferent de cantitatea de marfa incarcata in conditiile in care armatorul pune la dispotia navlositorului o anumita capacitate de incarcare 1 Forma de stabilire a navlului prin care navlositorul plateste armatorului o suma fixa de bani 0 Forma de stabilire a navlului prin care navlositorul plateste navlul pe tona sau pe volumul de marfa incarcata 0 Tratate internationale 0 Tratatele internationale, uzurile si uzantele uniforme internationale, sistemul de drept decladatie de parti si, in principal, clauzele inscrise in contract 1 Intelegerea intre parti 0 Lucrarea care consta din calcularea si stabilirea indemnizatiilor de despagubire pe care asiguratorii urmeaza sa dewcarcare plateasca proprietarilor navei si marfurilor care au suferit daune, pierderi sau daune cheltuielii in urma savarsirii unui act de avarie comuna 1 Raportul de expertiza intocmit de o persoana autorizata dispasor prin care se stabileste masele active si pasive si sumele pe care le vor plati participantii la expeditia maritima asiguratorilor 0 Lucrare intocmita de experti numita si Regulamentul avariei comune prin care se stabilesc imprejurarile in care a avut loc un act de avarie comuna precum si consecintele ce decurg din aceasta 0 Un document care face dovada unui contract de transport si a preluarii sau incarcarii marfurilor 0 Un document care face dovada unui contract de transport pe mare si a preluarii sau incarcarii marfurilor de catre caraus, prin care carausul se obliga sa livreze marfurile contra prezentarii acestui document 1 Un document care face dovada unui contract de transport si a preluarii sau incarcarii marfurilor de catre caraus, prin care carausul se obliga sa livreze marfurile 0 Regulile de la Haga.